0973-432-147 0948-774-334
102 Đường 72, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
hotro@daihientho.com

Khách sạn, Nhà trọ, Nhà Hàng, Nhà trẻ