0973-432-147
102 đường 10, quận 6 TP.HCM
hotro@daihientho.com

Khách sạn, Nhà trọ, Nhà Hàng, Nhà trẻ