0973-432-147
102 đường 10, quận 6 TP.HCM
hotro@daihientho.com

Nhà phố, nhà đất mặt tiền

Các vị trí mặt tiền có thể kinh doanh mua bán các lĩnh vực