ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴍặᴛ ᴛɪềɴ ᴋɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴠươɴɢ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟹, ǫᴜậɴ 𝟼. ᴍặᴛ ᴛɪềɴ 𝟺ᴍ, ᴅàɪ 𝟷𝟼ᴍ, ʜậᴜ ɴở ʀộɴɢ 𝟻ᴍ

Gọi để biết giá

Thông tin

ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴍặᴛ ᴛɪềɴ ᴋɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴠươɴɢ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟹, ǫᴜậɴ 𝟼:
– ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ: ᴍặᴛ ᴛɪềɴ 𝟺ᴍ, ᴅàɪ 𝟷𝟼ᴍ, ʜậᴜ ɴở ʀộɴɢ 𝟻ᴍ
– 𝟷 ᴛʀệᴛ, 𝟹 ʟầᴜ
– ɢầɴ ᴄổɴɢ ᴘʜố ẩᴍ ᴛʜựᴄ, ɢạᴘ ᴄʜɪếᴜ ɢᴀʟᴀxʏ, ᴠòɴɢ xᴏᴀʏ ᴘʜú ʟâᴍ
– ɢɪá ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê: “ᴄʜủ ɴʜà sơɴ sạᴄʜ sẽ ᴛʜì ɢɪá 𝟹𝟶ᴛʀ/ᴛʜáɴɢ, ᴄòɴ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜᴜê ᴛự sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴛʜì ɢɪá 𝟸𝟶-𝟸𝟻ᴛʀ/ᴛʜáɴɢ ɴʜé Đạᴛ”
– ʟɪêɴ ʜệ ʜồɴɢ Đạᴛ 𝟶𝟿𝟽𝟹𝟺𝟹𝟸𝟷𝟺𝟽
  • ID: 14360
  • Công bố 23 Tháng Hai, 2023
  • Cập nhật sau cùng 23 Tháng Hai, 2023
  • Lượt xem: 73